Groen en vastgoedwaarde
De impact van het Haagse groen op de vastgoedwaarde van alle woningen in de stad bedraagt circa € 1,9 miljard
Buck Consultants International (2016), Waardestelling groen in Den Haag.
Groen en vastgoedwaarde
Groen verhoogt de aantrekkelijkheid van een gebied en verbetert het vestigingsklimaat, zowel voor burgers als voor bedrijven
Jókövi, E. M., & Luttik, J. (2003). Rood en groen : het combineren van verstedelijking en natuur in de praktijk. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; No. 2003/12). Natuurplanbureau.
Groen en vastgoedwaarde
Groen maakt bedrijventerreinen aantrekkelijk voor werknemers, klanten en stakeholders
Smit, A en Sena de, N. Groen loont De meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving, Alterra Wageningen UR (2014).
Groen en vastgoedwaarde
De vastgoedwaarde op een bedrijventerrein kan door vergroenen 6% stijgen
Smit, A en Sena de, N. Groen loont De meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving, Alterra Wageningen UR (2014).
Groen en klimaat
Een gemiddelde stadsboom vangt per jaar 100 gram fijnstof af. Dat komt overeen met de fijnstof-uitstoot bij 5.500 autokilometers
T. Bade, G. Smid & F. Tonneijck (2011), Groen loont! Over maatschappelijke en economische baten van stedelijk groen. De Groene Stad, Apeldoorn.
Groen en gezondheid
Patiënten met uitzicht op bomen gebruiken tot 30% minder zware pijnstillers
Ulrich R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science (New York, N.Y.), 224(4647), 420–421.
Groen en gezondheid
Tien extra bomen in de buurt zorgen ervoor dat leeftijd gerelateerde gezondheidsklachten gemiddeld zeven jaar later optreden
Kardan, O. et al. Neighborhood greenspace and health in a large urban center. Sci. Rep. 5, 11610; doi: 10.1038/srep11610 (2015).

The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (REA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.

CAMPAIGN FINANCED WITH AID FROM THE EUROPEAN UNION
THE EUROPEAN UNION SUPPORTS CAMPAIGNS THAT PROMOTE RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
CAMPAIGN FINANCED WITH AID FROM THE EUROPEAN UNION
THE EUROPEAN UNION SUPPORTS CAMPAIGNS THAT PROMOTE RESPECT FOR THE ENVIRONMENT